Semnalizare de securitate

Legislația europeană în domeniu este formată din "Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitateşi/sau sănătate la lucru (a noua directivă specială în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE)" . Prin aceasta s-au introdus noi moduri de semnalizare a unor riscuri existente la locul de muncă şi noi măsuri, metode sau procedee de organizare, învederea reducerii efectelor defavorabile asupra stării de securitate, care pot decurge din diferenţele lingvistice şi culturale dintre muncitori. Directiva menţionată face parte din aquis-ul comunitar în domeniul securităţii la locul de muncă, de aceea preluarea ei a fost considerată o prioritate. Mai mult chiar, preluarea a fost impusă şi de faptul că în caz contrar era practic imposibil să se realizeze armonizarea cu alte directive europene. Directiva europeană a fost preluată integral.

Semnalizare de securitate şi /sau sănătate = semnalizarea care, raportată la un obiect, o activitate sau o situaţie determinată, furnizează o indicaţie sau o cerinţă referitoare la securitatea şi/sau sănătatea persoanelor la locul de muncă şi care se realizează, după caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal lunimos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest-semnal.

 

Informații suplimentare

telefon: +40 777 777 777

Dacă aveți întrebari sau doriți o ofertă, ne puteți contacta prin e-mail, telefon, sau prin completarea formularului de mai jos: